درباره ما   تماس با ما     پيوندها     تازه ها و اخبار  
 

 

 

 

 

 

 

آقای دکترمصطفی انوری

فارغ التحصیل پزشکی  سال 1353 از دانشگاه تبریز,فارغ التحصیل رشته تخصصی بیماریهای داخلی در سال 1359-1360 از بیمارستان فیروزگر(دانشگاه علوم پزشکی ایران) عضو هیئت علمی در همان مرکز, پس از گذرانیدن طرح و در ادامه فعالیت در بخش خصوصی, عضو هیئت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در چندین دوره متوالی از بنیانگذاران جامعه نو مستقل فعلی به اتفاق آقایان دکتر خسرونیا و دکتر اسحاق حسینی و بعضی از همکاران دیگر که فعلاًعضو هیئت مدیره نیستند.

 در حال حاضر:

-         نایب رئیس جامعه متخصصین داخلی ایران و دبیرجامعه در سالهای پیش در چندین دوره متوالی

-         عضویت هیئت مدیره انجمن بیمارستانهای خصوصی تهران

-         رئیس هیئت مدیره بیمارستانهای پاسارگاد و البرز تهران

-         دادیار و کارشناس دادسرای انتظامی نظام پزشکی ایران

-         کارشناس دادگاه عالی نظام پزشکی