درباره ما   تماس با ما     پيوندها     تازه ها و اخبار  

 

 
سيد محمود نام

 

اسحق حسيني نام خانوادگي
گروه داخلي دانشکده پزشکي گروه آموزشي
فلوشيپ / MS
بیماری های داخلی تخصص / PHD
گوارش فوق تخصص
دانشيار رتبه  
محل تحصيل  
 

علايق پژوهشي

 

گرايشات تخصصي

 • سابقه تدریس فیزیوپاتولوژی گوارش به طور کامل برای حدود10000 دانشجوی پزشکی تهران –کاشان –آزاد

 • تدریس و تعلیم کارموزان پزشکی برای حدود 5000 دانشجو

 • تدریس بیماریهای داخلی جهت 2000 دانشجوی دندان پزشکی در طی 12 سال

 • تعلیم و تربیت 8000 کارورز پزشکی

 • تربیت 300 دستیار بیماری های داخلی در تهران . کاشان

 • راه اندازی دوره دستیاری بیماری های داخلی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 • عضو هیئت ممتحنه پره بوردو ارتقا بیماری های داخلی

 • تعلیم دوره آندوسکوپی برای حدود 100 رزیدنت داخلی که منجر به اخذ گواهی از انجمن گوارش شده است

 • کارشناس هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران

 • عضویت در هیئت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی به مدت 16 سال

 • نایب رییس ودبیر جامعه پزشکان متخصص داخلی به مدت 8 سال

 • دبیر علمی کنگره بیماری های داخلی به مدت 4 دوره

 • مدیر و مسئول کارگا های باز آموزی آندوسکوپی و گوارش به مدت 12 سال

 • مسئول بازآموزی دوره های مدون بیماری های داخلی و گوارش به مدت 10 سال

 • مدیر گروه لوکال و رییس بخش داخلی بیمارستان امیر اعلم به مدت 7سال

 • برگزیده شدن بخش داخلی بیمارستان امیر اعلم به عنوان بخش برتر بالینی در جشنواره ابن سینا

 • معاون آموزشی بخش داخلی بیمارستان امیر اعلم به مدت 2 سال

 • عضو کمیته آموزشی پژوهشی اخلاق پزشکی دانشگاه علوم

 • پزشکی کاشان

 • عضو کمیته آموزشی اخلاق پزشکی دارو و درمان مورتالیتی کنترل عفونت در بیمارستان امیر اعلم 15 سال

 • رییس درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی بیماری های داخلی بیمارستان امیر اعلم

 • تالیف کتاب دیابت چیست در سال 1369 در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 • ترجمه و نظارت بیماری های گوارش و کبد هاریسون 12 جلد

 • ترجمه و نظارت بیماری های گوارش و کبد سیسیل 6 جلد

 • استاد راهنماو مشاور 45 پایان نامه تخصصی و پزشکی عمومی

 • همکاری با سایر دانشگاه ها و انیستیتو پاستور در تدوین پایان نامه ها و پروژه های تحقیاتی

 • شرکت در کنگره های داخلی وخارجی و ارایه 16 مقاله

 • چاپ 20 مقاله در مجلات داخلی و خارجی isiو pup med