درباره ما   تماس با ما     پيوندها     تازه ها و اخبار  
 

 

  نام و نام خانوادگي: دكتر منوچهركيهاني تاريخ تولد: 1319

  پست الكترونيك: Mkeyhani@Hatmail.com    آدرس: تهران- بيمارستان امام خميني بخش خون

  • سوابق تحصيلي دانشگاهي بترتيب تاريخ اخذ مدرك ‌:

      1- عنوان ارزشيابي مدرك تحصيلي: دكتراي پزشكي رشته تحصيلي: پزشكي دانشگاه: تهران         

          محل دانشگاه: شهر:تهران   كشور: ايران            مدت تحصيل: 1339-1340

          تاريخ اخذ مدرك تحصيلي: 1344                 درجه B,S…..: دكتراي پزشكي

     2-عنوان ارزشيابي مدرك تحصيلي: تخصص داخلي رشته تحصيلي: داخلي  دانشگاه:      

         محل دانشگاه: شهر:نيويورك  كشور: آمريكا         مدت تحصيل: 1346-1350  

         تاريخ اخذ مدرك تحصيلي:  1351       درجه B,S…..: تخصص داخلي 

     3 - عنوان ارزشيابي مدرك تحصيلي: فوق تخصص خون  رشته تحصيلي: خون دانشگاه: آمريكا      

          محل دانشگاه: شهر:نيويورك  كشور: آمريكا             مدت تحصيل: 1352   

          تاريخ اخذ مدرك تحصيلي:  1352                  درجه B,S…..: تخصص خون 

          عنوان پايان نامه و تاريخ تصويب آن:            لاپاراسكوپي  1344

  • مدارچ علمي و تحصيلي ( با رعايت ترتيب زماني ):

     استاد ياري          1348

     دانشياري            1367

           استادي              1380

  • سوابق كاري منتخب ( با  رعايت ترتيب زماني ) ‌:

     رئيس بخش خون بيمارستان امير اعلم       1348

           رئيس مركز هموفيلي ايران                        1357

تعداد مقالات در مجلات علمي– پژوهشي داخلي : 21  خارجي : 17 تعداد كتاب: 12

مقالات نشريات معتبر بين المللي

رديف

عنوان مقاله

تاريخ انتشار

 

نويسندگان مقاله بترتيب

نام مجله 

1

Epidemilogical  stuly of colon cancer

1384

بهمن شفائيان، منوچهر كيهاني

مجله اكتا  ACTA

2

Hereditary Bleeding Disorders in IRAN

اكتبر1992

دكتر كيهاني– دكتر لك  

سازمان هموفيلي يونان-آتن

3

Treatment of PNH  

 

دكتر كيهاني–دكتر مير هادي – دكتر شفائيان   

ACTA-ايران-تهران

4

Amegakariocytic Thrombocytopenia

مي1986-جلد68-شماره5

دكتر شفائيان– دكتر كيهاني    

Blood- امريكا، دولوت 

5

Danazol

نوامبر1986-جلد68-شماره5

دكتر كيهاني، دكتر زمانيانپور، دكتر كبلاختغي     

Blood- امريكا، دولوت 

6

Necrosis of a Hurtle cell tumor of the thyroid

دسامبر 1990-سال34-شماره6

دكتر صديقه و منوچهر كيهاني، دكتر اتل

ACTA cytological-آمريكا -شهر سن لوئيز

7

Necrosis of a Hurtle cell tumor of the thyroid

دسامبر 1991-سال هفتم شماره 6

دكتر صديقه كيهاني، دكتر كونر، دكتر لنداز، دكتر منوچهر كيهاني

Dtagnostic cytopathology  -آمريكا-نيويورك

8

Oral Etoposide

نوامبر 1990- سال 76         شماره 10

دكتر منوچهر كيهاني، دكتر رضا زاده، دكتر مير هادي، دكتر شفائيان 

Blood- امريكا، دولوت 

9

Phagocytic Activity in Chronoc Myelogenous Leukemia  

نوامبر 1994- سال 84         شماره 10

دكتراژدري– دكتر شفائيان– دكتر كيهاني– دكتر زنديه 

Blood- امريكا، دولوت 

10

Combined modalities treatment of aplastic anemia

نوامبر 1994- سال 84         شماره 10

دكتر كيهاني، دكتر مير هادي، دكتر شفائيان 

Blood- امريكا، دولوت 

11

VonWillebrand Autosomal Dominant Glansman  ( Factor  xIII deficiency

جون  1986، سال شانزدهم، شماره 1       

دكتر كيهاني، دكتر مير هادي، دكتر شفائيان 

Research،ايتاليا،ميلان، Poster,Presentation

12

A Study of Bernard-Soulier Syndrome in Tehran, Iran

NOVEMBER 2010

Gholamreza Toogeh, Manochehr Keyhani, Ramezanali Sharifian, Reza Safaee, Amirhossein Emami, Hossein Dalili

Archives of Iranian Medicine, Volume 13, Number 6, November 2010

13

Six-Year Follow Up of Imatinib Therapy for Newly Diagnosed Chronic Myeloid Leukemia in Iranian Patients

NOVEMBER 2011

Hassan Jalaeikhoo , Ahmad Ahmadzadeh , Gholamreza Toogeh , Habib Haybar, Armita Valizadeh, Hasan Charoosaei, Mehdi Yadollahzadeh, Manouchehr Keyhani

IRANIAN MEDICINE

14

Brain Lymphoma Treatment with Chemotherapy or Chemoradiotherapy from an Institution

2012

Hassan Jalaeikhoo, Bahman Shafaeean, Manoutchehr Keyhani

Blood

 

15

Inhibition of hTERT Gene Expression by Silibinin-Loaded PLGA-PEG-Fe3O4 in T47D Breast Cancer Cell Line

2013

Zohreh Ebrahimnezhad, Nosratollah Zargham, Manoutchehr Keyhani,Soumaye Amirsaadat

 

Bioimpacts

16

Infection pattern of neutropenic patients in post-chemotherapy phase of acute leukemia treatment

2013-12-04

Ahmad Ahmadzadeh, Mehran Varnasseri, Mohammad Hossein Jalili, Fatemeh Maniavi, Armita Valizadeh, Mojtaba Mahmoodian, Manouchehr Keyhani

eISSN 2038-8330

Editor-in-Chief
Giovanni Martinelli, Italy

 

17

Acute lymphoblastic leukemia treated in Iran: Improving outcome during the last 25 years.

2014

Hassan Jalaeikhoo, Zohreh Ebrahimnejad, Manoutcheh Keyhani

 

ASCO Annual Meeting Proceedings

18

Slide Session: OS-HEM-01; Hematology: Immunosuppressive Therapy in Patients with Aplastic Anemia: A Single-Center Retrospective Study

2014

Hassan Jalaeikhoo, Manoutchehr Keyhani

 

대한내과학회 추계학술발표논문집

 

19

Treatment of Primary Central Nervous System Lymphoma with High-dose Methotrexate and Radiotherapy in HIV-negative Patients

2015

MD Hasan Jalaeikhoo, Ahmad Ahmadzadeh, MD Manoutchehr Keyhani

 

Archives of Iranian medicine

20

Coexistence of splenic hemangioma and vascular malformation of the vertebrae

2016

Hasan Jalaeikhoo, Mehdi Ariana, Seyed Mohammad Hossein Kashfi, Pedram Azimzadeh,

Ahmad Narimani, Masoomeh Dadpay and Manouchehr Keyhani

BMC Research Notes

21

Whole Exome Sequencing of Chronic Myeloid Leukemia Patients.

(2016 Mar)

Sabri Shaghayegh S, Keyhani Manouchehr M, Akbari Mohammad Taghi MT

Iranian journal of public health

مقالات نشريات معتبر داخلي

رديف

عنوان مقاله

تاريخ انتشار

نويسندگان مقاله بترتيب

نام مجله

1

پيشگيري و درمان فقر آهن  

1372

دكتر منوچهر كيهاني

مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي-شماره 7

2

تدابير دارو شناختي درد در سرطان  

1373

دكتر ميرهادي – دكتر كيهاني – دكتر وليئي 

وزارت بهداشت باز آموزي-نشريه نبض - سال چهارم

3

حداقل باقيمانده بيماري در لوسمي  

 

دكتر كيهاني – دكتر حسن جلائي خو – دكتر فاضل الهي – دكتر صداقت

مجله ارتش جمهوري اسلامي

4

تغذيه و جلوگيري از سرطان 

 

 

مجله نظام پزشكي

5

گزارش 28 مورد بيمار مبتلا به ترمبوتيك ترومبوسيتوپنيك پورپورا (TTP) و بررسي عوامل پيش آگهي و خطر در درمان بيماري

1379

كيهاني منوچهر,شفاييان بهمن,احمدي جهانگير,عطارچي زهره

مجله دانشکده پزشکی-دوره58-شماره4

6

شيوع انگلهای روده در بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمی درمانی

1379

غلامرضا توگه / منوچهر کيهانی / عميد اطهری / هاله صدفی

مجله دانشکده پزشکی

7

بررسی اهميت بالينی تظاهر آنتی ژن CD۷ بر روی سلولهای جوان ميلوبلاستها در بيماران مبتلا به لوسمی حاد ميلوئيدی

1380

غلامرضا توگه ، مسعود صدرالدينی ، منوچهر کيهانی ، رمضانعلی شريفيان ، رضا صفائی

مجله دانشکده پزشکی

8

بررسی اثر بخشی مداخلات شناختی- رفتاری در کاهش اثرات جانبی روان شناختی در بيماران سرطانی و بهبود شيوه های مقابله با آن

1380

نصری،صادق؛ براهنی،محمد نقی؛ کيهانی،منوچهر؛ واعظی،سيد احمد؛

مجله: پژوهشهای روانشناختی1380 - شماره 12

9

جهش های ژن P53 در بيماری هوچكين

1383

صدرزاده رفيعی, امرحسين ، رفيعی, رضا ، رحمانيان, مسعود ، جهانزاد, عيسی ، کيهانی, منوچهر ، حسينی اصل, سيد سعيد ، مهدی پور, پروين

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 62 (12).

10

Bone Marrow Necrosis in AML MS

دسامبر 2000

دكتر مليحه حسين زاده دكتر منوچهر كيهاني

مجله خون بصورت Abbstract

11

توزيع حرارتي پلاكت ژ آن

1/2/1384

دكتر غلامرضا توگه

دكتر منوچهر كيهاني

طب داخلي 1384 شماره 1

12

بررسي كم خوني فقر آهن

1/3/1384

بررسي كم خوني فقر آهن

طب داخلي 1384 شماره 1

13

Causes of poncytopani

  علل پان سيتوپني

10/2005

1384

دكتر حسن جلائي خو

دكتر منوچهر كيهاني

مجله دانشكده پزشكي

 

14

علل شيوع پان سيتوپني در ميان بيماران بستري بخش خون بيمارستان 501 ارتش بين سالهاي 1373 تا 1381

1385

 حسن جلايي خو ، منوچهر كيهاني

مجله دانشكده پزشكي -دوره 64 شماره2

15

ارزيابی جهش JAK2 V617F در بيماران ايرانی مبتلا به نئوپلاسم‌های ميلوپروليفراتیو کلاسيک غير CML

1387

بهزاد پوپك، هاجر ميرمنگره، علياكبر پورفتحاله، رمضانعلي شريفيان، حميد رضواني، فاضل الهي، منوچهر كيهاني، مجتبي قدياني، سعيد كاوياني، كبري فراهاني، ابوالفضل يوسفيان، محمد علي جهانگيرپور، محمد

فصل نامه پژوهشي خون, جلد 5, شماره 4,

16 مقايسه روش هاي درماني اسپلنكتومي و كلادريبين در مبتلايان به لوسمي سلول مويي: مطالعه كلينيكي

1388

جلايي خو حسن,كيهاني منوچهر,يوسفيان ابوالفضل

مجله دانشكده پزشكي

17 ملاحظات اخلاقی در ارتباط با بيماران صعب العلاج

1395

دکتر حسن جلائی خو، دکتر منوچهر کيهانی، فرشته شگرف

نشريه جراحی ايران، دوره 24 ، شماره 2، سال 1395

 

 

 

عنوان سخنراني يا مقاله

تاريخ ارائه

نام گرد همائي

محل برگزاري

 1

Monocytoid Variant of Hairy Cell Leukemia

1375

كنگره هماتولوژي آنكولوژي بابلسر

بابلسر

انعقاد منتشر داخل عروقي در جراحي

25/2/84

كنگره جامعه جراحان ايران

ايران – تهران

برگزار كننده – دبير اجرائي

10/2/84

جامعه پزشكان متخصصين داخلي

ايران – تهران

اختلال انعقادي اكتسابي

5/3/84

كنگره بيماريهاي داخلي ارتش

ايران – تهران

انعقاد منتشر داخلي عروقي

1/4/84

كنگره انجمن خون و سرطان ايران

ايران – تهران

سيتوژنيك  550 لوسمي

1/4/84

كنگره انجمن خون و سرطان

ايران – تهران

بررسيBCR–ABL  در بيماران لوسمي

1/4/84

كنگره انجمن خون و سرطان

ايران – تهران

سمپوزيوم كم خوني – مقدمه

19/12/84

سمپوزيوم متخصصين خون

ايران – تهران

 9

GIST

6/11/84

تازه هاي

ايران – تهران

 10

TTP  و  DIC معرفي بيمار

6/12/84

اورژانس هاي طب داخلي

ايران – تهران

11 

ضايعات پوستي

9- 84

همايش آسيب شناسي

ايران – تهران

12 

لنفوم

1-7-84

همايش انجمن ايمونولوژي

ايران – تهران

13 

پانل كولوركتال جامعه جراحان

26/2/84

كنگره جامعه جراحان ايران

ايران – تهران

كتابها

 

رديف

عنوان كتاب

سال نشر

پديد آور

ناشر

 

1

اصول شيمي درماني سرطان ها 

1376

منوچهر كيهاني

نشر صدا

تاليف و ترجمه

2

هموفيلي و فرزند شما   

 

دكتر منيژه لك – دكتر منوچهر كيهاني

 

تاليف و ترجمه

3

تغذيه در بيماريها

1380

دكتر منوچهر كيهاني – غلامحسين اميري

ه‍ن‍ر و ت‍ربيت‌

تاليف

4

دانستني هاي ژنتيك

1384

منوچهر كيهاني– دكتر حسن چلائي خو

همگنان

تاليف و ترجمه

5

 دارو درماني در انكولوژي

1384

فاضل الهي–علي خدابنده–جسن جلائي خو–تاجيه الهي–منوچهر كيهاني

همگنان

تاليف

6

مسائل رواني انكولوژي

1384

دكتر منوچهر كيهاني

همگنان

تاليف

7

 ترديد در علم

1384

دكتر منوچهر كيهاني – سميرا ناظر

همگنان

تاليف و ترجمه

8

 

در ستايش اخلاق

 

1390

نوشته روژه‌پل دروآ؛ترجمه:شهره ابراهيم‌نژاد، منوچهر كيهاني، زهره ابراهيم‌نژاد

همگنان

ترجمه

9

پيشگيری، درمان، بازگشت به زندگی در سرطان

1392

حسن جلائی‌خو، زهره ابراهيم‌نژاد، منوچهر كيهاني

همگنان

تاليف

10

 

رژبم غذابی در ببماری

 

1392

حسن جلائی‌خو، زهره ابراهيم‌نژاد، منوچهر كيهاني

همگنان

تاليف

11

نيروي سخن

1394

علی كيهاني، منوچهر کيهانی، شهره ابراهيم‌نژاد

همگنان

تاليف

12

همه چيز درباره سرطان مری

1395

حسن جلايی‌خو، احمد نريمانی، فاطمه نوربخش؛ منوچهر كيهاني

همگنان

تاليف