برنامه مدون بيماريهاي خون (كد 3307001) ويژه متخصصين داخلي مورخ 4/8/85 از ساعت 8:30 الي 14

 

سخنرانان

اهداف آموزشي (علل , علائم , انواع و راههاي تشخيص و درمان)

زمان (دقيقه)

جناب آقاي دكتر علی خدابنده

سرکارخانم دکتر صنمبر صدیقی

جناب آقای دکتر حسن جلائی خو

جناب آقای دکتر محمد جهانی

جناب آقای دکتر امیرحسین امامی

کلیات خون شناسی و طبقه بندی کم خونیها

ژنتیک هموگلوبین تالاسمی کم خونیهای همولیتیک

پرخونی میلوپرولیفراتیو میلوفیبروز

دیسکرازی پلاسموسل

فقر آهن آنمی آپلاستیک کم خونیهای تغذیه ای

60 دقيقه

60 دقيقه

60 دقيقه

60 دقيقه

60 دقيقه

 

 

برنامه مدون بيماريهاي خون (كد 3307004) ويژه متخصصين داخلي مورخ 11/8/85 از ساعت 8:30 الي 14

 

سخنرانان

اهداف آموزشي (علل , علائم , انواع و راههاي تشخيص و درمان)

زمان (دقيقه)

جناب آقاي دكتر کامران علی مقدم

جناب آقاي دكتر رمضانعلی شریفیان 

جناب آقای دکتر غلامرضا توگه

جناب آقای دکتر عدنان خسروی 

جناب آقای دکتر علیرضا سعادت

کلیات پیوند مغز استخوان و استم سل

اختلالات انعقادی ارثی و انعقاد طبیعی 

ترومبوزها و درمانهای آنتی کوآگولان 

اختلالات پلاکتی ارثی و اکتسابی 

لوسمیهای حاد و مزمن مقدمه و کلیات و درمانهای نوین

60 دقيقه

60 دقيقه

60 دقيقه

60 دقيقه

60 دقيقه

 

 

 

 برنامه مدون بيماريهاي خون (كد 3307002 و 3307006) ويژه متخصصين داخلي مورخ 18/8/85 از ساعت 8:30 الي 14

 

سخنرانان

اهداف آموزشي (علل , علائم , انواع و راههاي تشخيص و درمان)

زمان (دقيقه)

جناب آقاي دكتر سیدرضا صفائی 

سرکار خانم دكتر ملیحه حسین زاده 

جناب آقای دکتر بهمن شفائیان

جناب آقای دکتر سیداسداله موسوی  

جناب آقای دکتر جهانگیر احمدی 

بررسی بیمار دچار غده لنفاوی اهمیت و علل بزرگی طحال و غدد لنفاوی 

خون در بیماریهای سیستمیک و کم خونیهای مزمن

آنمی های آپلاستیک و MDS 

لوسمیهای حاد

عوارض انتقال خون

60 دقيقه

60 دقيقه

60 دقيقه

60 دقيقه

60 دقيقه

  

 

برنامه مدون بيماريهاي خون (كد 3307003) ويژه متخصصين داخلي مورخ 25/8/85 از ساعت 8:30 الي 14

 

سخنرانان

اهداف آموزشي (علل , علائم , انواع و راههاي تشخيص و درمان)

زمان (دقيقه)

جناب آقاي دكتر فاضل الهی  

جناب آقاي دكتر بابک بهار   

جناب آقای دکتر مسعود ایروانی

جناب آقای دکتر مسعود رضوانی   

جناب آقای دکتر غلامحسین امیری  

پیشگیری از سرطان

فوریتهای سرطان

مراقبت از بیماران سرطانی در مراحل آخر زندگی

شیمی درمانی و اصول آن 

پیشگیری و درمان عفونت در بیماران درمان شده سرطانی

60 دقيقه

60 دقيقه

60 دقيقه

60 دقيقه

60 دقيقه