برنامه مدون بيماريهاي گوارش (كد 3307019) ويژه متخصصين داخلي مورخ 6/7/85 از ساعت 8 الي 14

 

زمان (دقيقه)

اهداف آموزشي (علل , علائم , انواع و راههاي تشخيص و درمان)

سخنرانان

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

 

اختلالات حرکتی مری

 

ازوفاژیت ناشی از ریفلاکس

 

تومورهای مری و معده

 

گاستریتها

 

اولسرپیتیک

 

 

جناب آقاي دكتر امیرحسین بقراطیان

 

جناب آقای دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

 

جناب آقای دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

 

جناب آقای دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

 

جناب آقای دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

 

 

 

 

برنامه مدون بيماريهاي گوارش (كد 3307020) ويژه متخصصين داخلي مورخ 13/7/85 از ساعت 8 الي 14

 

زمان (دقيقه)

اهداف آموزشي (علل , علائم , انواع و راههاي تشخيص و درمان)

سخنرانان

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

بیماریهای انگلی دستگاه گوارش و مجاری صفراوی 

 

سندرمهای سوء جذب 

 

تومورهای روده باریک و بزرگ 

 

اختلالات حرکتی روده ها

 

بیماریهای التهابی روده 

 

 

جناب آقاي دكتر پرویز وحدانی

 

جناب آقای دکتر رامین قدیمی

 

جناب آقای دکتر رامین قدیمی

 

جناب آقای دکتر رامین قدیمی

 

جناب آقای دکتر سیدمحمود اسحق حسینی

 

 

 

  

برنامه مدون بيماريهاي گوارش (كد 3307047) ويژه متخصصين داخلي مورخ 20/7/85 از ساعت 8 الي 14

 

زمان (دقيقه)

اهداف آموزشي (علل , علائم , انواع و راههاي تشخيص و درمان)

سخنرانان

 

90 دقيقه

 

60 دقيقه

 

90 دقيقه

 

60 دقيقه

 

 

خونریزی های گوارشی    

 

آنسفالوپاتی حاد و مزمن کبدی  

 

تشخیص افتراقی دردهای شکمی  

 

گاستروآنتریت های عفونی و مسمومیتهای غذائی 

 

 

جناب آقای دکتر سیدمحمود اسحق حسینی

 

جناب آقای دکتر نصیری

 

جناب آقای دکتر حسین فروتن

 

جناب آقای دکتر پرویز وحدانی

 

 

 

 

 برنامه مدون بيماريهاي خون (كد 3307022) ويژه متخصصين داخلي مورخ 27/7/85 از ساعت 8 الي 14

 

زمان (دقيقه)

اهداف آموزشي (علل , علائم , انواع و راههاي تشخيص و درمان)

سخنرانان

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

30 دقيقه

 

30 دقيقه

 

30 دقيقه

 

30 دقيقه

 

سنگهای صفراوی  

 

کلستاز   

 

یبوست مزمن  

 

پولیپهای دستگاه گوارش  

 

دیورتیکولهای دستگاه گوارش   

 

پانکراتیت حاد

 

پانکراتیت مزمن

 

 

جناب آقای دکتر سیدامیر میرباقری

 

جناب آقای دکتر سیدامیر میرباقری

 

جناب آقای دکتر انصاری

 

جناب آقای دکتر غفرانی

 

جناب آقای دکتر غفرانی

 

جناب آقای دکتر رامین قدیمی

 

جناب آقای دکتر رامین قدیمی