تقویم سال 1389 جهت برنامه های مدون

ماه

روز

تاریخ

مناسبت ها

مهر ماه

پنج شنبه

1/7/89

 

خالی  

مهر ماه

پنج شنبه

8/7/89

 برنامه مدون گوارش ( مسئول دوره دکترسید محمود اسحق حسینی)

مهر ماه

پنج شنبه

15/7/89

برنامه مدون گوارش ( مسئول دوره دکترسید محمود اسحق حسینی)

مهر ماه

پنج شنبه

22/7/89

برنامه مدون گوارش ( مسئول دوره دکترسید محمود اسحق حسینی)

مهر ماه

پنج شنبه

29/7/89

برنامه مدون گوارش ( مسئول دوره دکترسید محمود اسحق حسینی)

آبان ماه

پنج شنبه

6/8/89

برنامه مدون قلب وعروق ( مسئول دوره دکترمنوچهر قارونی ) 

آبان ماه

پنج شنبه

13/8/89

برنامه مدون قلب وعروق ( مسئول دوره دکترمنوچهر قارونی ) 

آبان ماه

پنج شنبه

20/8/89

برنامه مدون قلب وعروق ( مسئول دوره دکترمنوچهر قارونی ) 

آبان ماه

پنج شنبه

27/8/89

26/8/89 (چهارشنبه )یک روز قبل از پنجشنبه عید سعید قربان - تعطیل رسمی است

 

آذر ماه

پنج شنبه

4/9/89

4/9/89  پنجشنبه عید سعید غدیرخم تعطیل رسمی است

آذر ماه

پنج شنبه

11/9/89

برنامه مدون عفونی ( مسئول دوره دکترپرویز وحدانی) 

آذر ماه

پنج شنبه

18/9/89

 برنامه مدون عفونی ( مسئول دوره دکترپرویز وحدانی) 

آذر ماه

پنج شنبه

25/9/89

24/9 (چهارشنبه) و 25/9 (پنجشنبه) عاشورا و تاسوعا تعطیل رسمی است

دی ماه

پنج شنبه

2/10/89

 برنامه مدون غدد ( مسئول دوره دکترعلیرضا استقامتی) 

دی ماه

پنج شنبه

9/10/89

 برنامه مدون غدد ( مسئول دوره دکترعلیرضا استقامتی) 

دی ماه

پنج شنبه

16/10/89

 برنامه مدون غدد ( مسئول دوره دکترعلیرضا استقامتی) 

دی ماه

پنج شنبه

23/10/89

 برنامه مدون غدد ( مسئول دوره دکترعلیرضا استقامتی) 

دی ماه

پنج شنبه

30/10/89

 برنامه مدون غدد ( مسئول دوره دکترعلیرضا استقامتی) 

بهمن ماه

پنج شنبه

7/11/89

5/11/89 ( سه شنبه) اربعین حسینی تعطیل رسمی است

بهمن ماه

پنج شنبه

14/11/89

13/11/89 چهارشنبه شهادت پیامبر(ص) و امام حسن (ع)- تعطیل رسمی است

بهمن ماه

پنج شنبه

21/11/89

 برنامه مدون کلیه ( مسئول دوره دکترشهناز اتابک)  

بهمن ماه

پنج شنبه

28/11/89

  برنامه مدون کلیه ( مسئول دوره دکترشهناز اتابک)  

اسفند ماه

پنج شنبه

5/12/89

  برنامه مدون روماتولوژی

اسفند ماه

پنج شنبه

12/12/89

برنامه مدون روماتولوژی

اسفند ماه

پنج شنبه

19/12/89

برنامه مدون روماتولوژی

اسفند ماه

پنج شنبه

26/12/89

 خالی

مناسبتها :

مهرماه-   12 /7/89 (دوشنبه ) شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)- تعطیل رسمی است .

دی ماه -   تعطیل رسمی ندارد.

آبان ماه 26/8/89  (چهارشنبه ) عید سعید قربان تعطیل رسمی است . 

بهمن ماه -  5/11/89 ( سه شنبه) اربعین حسینی تعطیل رسمی است.

13 /11/89 (چهارشنبه) شهادت پیامبر(ص) و امام حسن (ع)- تعطیل رسمی ا است

آذرماه-   4/9/89  (پنجشنبه ) عید سعید غدیرخم تعطیل رسمی است.

24/9 /89 (چهارشنبه) و 25/9 /89 (پنجشنبه) عاشورا و تاسوعا تعطیل رسمی است.

اسفند ماه 2/12/89 ( دوشنبه ) میلاد رسول اکرم (ص) وامام جعفر صادق (ع)- تعطیل رسمی است.

29/12/89 ( یکشنبه ( روز ملی شدن صنعت نفت ایران تعطیل رسمی است .