ماه

برنامه مدون

روز

تاریخ

مسئول دوره

مناسبت ها

 

 

مهرماه

 

 

پنج شنبه

7/7/90

دکتر منوچهر قارونی

 

قلب

پنج شنبه

14/7/90

دکتر منوچهر قارونی

 

 

پنج شنبه

 21 / 7/90

دکتر محمد حسنی

 

 

گوارش

پنج شنبه

28/ 7/90

دکترحسین فروتن

 

 

آبان ماه

پنج شنبه

5/ 8/90

دکتراسحق حسینی

 

پنج شنبه

12/8 /90

دکترحمید کلانتری

 

 

پنج شنبه

19/ 8/90

دکتر زوجاجی

16/8 دوشنبه- عید سعید قربان- تعطیل رسمی

 

ریه

پنج شنبه

90/8/26

دکتر حسن حیدرنژاد

24/8 سه شنبه- عید سعید غدیر تعطیل رسمی

 

 

آذرماه

پنج شنبه

3/ 9/90

دکترزاهد پور انارکی

 

 

پنج شنبه

10/9 /90

دکترحمیدجباری دارجانی

 

 

پنج شنبه

17/9 /90

 

14/9 و 15/9 دو شنبه و سه شنبه تاسوعا و عاشوراتعطیل رسمی

 

غدد

پنج شنبه

/9 /9024

دکترعلیرضا استقامتی

 

 

 

دی ماه

پنج شنبه

1/10 /90

دکترعلیرضا استقامتی

 

 

پنج شنبه

/ 10/908

دکتر محمد پژوهی

 

 

پنج شنبه

15/10 /90

دکترسعید کلانتری

 

 

پنج شنبه

22/10/90

 

24/10 شنبه-  اربعین حسینی  تعطیل رسمی-

 

عفونی

پنج شنبه

29/10/90

دکتر پرویز وحدانی

 

 

 

بهمن ماه

پنج شنبه

6/11/90

دکترپرویز وحدانی

2/11  یکشنبه -شهادت حضرت محمد (ص) و امام حسن (ع)

4/11  سه شنبه شهادت امام رضا (ع) تعطیل رسمی

 

پنج شنبه

13/11/90

دکتر پرویز وحدانی

 

 

پنج شنبه

20/11/90

 

22/11 شنبه- 22 بهمن تعطیل رسمی

 

پنج شنبه

27/11/90

دکترمعصومه اخلاقی

 

 

اسفند

پنج شنبه

4/12/90

 

 

روماتولوژی

پنج شنبه

11/12/90